328-JIVANBHAI PATEL -[KUKERI]-30-11-2020--WEDDING CANDID PHOTO -CAMERA-[2]-DR.KEYUR WEDS DR.KRISHNA330-PRAVINBHAI PATEL -[RANKUYA]-30-11-2020--REGULAR-2--DR.KRISHNA WEDS DR.KEYUR332-PRAVINBHAI PATEL -[RANKUYA]-30-11-2020--WEDDING CANDID PHOTO-CAMERA-[2]-DR.KRISHNA WEDS DR.KEYURPRAVINBHAI PATEL -[RANKUYA]-30-11-2020--REGULAR-DR.KRISHNA WEDS DR.KEYURPRAVINBHAI PATEL -[RANKUYA]-30-11-2020--WEDDING CANDID PHOTO-CAMERA-[1]-DR.KRISHNA WEDS DR.KEYUR