326-JIVANBHAI PATEL -[KUKERI]-30-11-2020--REGULAR CAMERA -2- -DR.KEYUR WEDS DR.KRISHNA327-JIVANBHAI PATEL -[KUKERI]-30-11-2020--WEDDING CANDID PHOTO -REGULAR -DR.KEYUR WEDS DR.KRISHNAJIVANBHAI PATEL -[KUKERI]-30-11-2020--REGULAR -DR.KEYUR WEDS DR.KRISHNA